//////

Pomysłowi przedsiębiorcy

W dzisiejszych czasach można bardzo szybko podbić rynek. Wystarczy doskonały pomysł. Zazwyczaj do przełomów dochodzi właśnie dzięki bardzo nie wyróżniającym się koncepcjom. Od wielu lat zastanawiano się jak najlepiej rozwiązać problem globalnej wymiany plików między użytkownikami Internetu. Systemy P2P nie pozwalały nikomu naprawdę na tym zarobić. Ale pojawiły się pierwsze firmy, które masowo wykupywały i oddawały za darmo swoim użytkownikom nowoczesne serwery. Tam każdy może wgrać dowolnej wielkości plik z własnego komputera a następnie dowolnie podzielić się, nawet z całym światem, linkiem do tego pliku. Tak banalna w realizacji koncepcja wraz ze wzrostem zaawansowania użytkowników sieci przyniosła już dzisiaj wiele milionów firmą zajmującą się hostingiem, czyli właśnie udostępnianiem potrzebującym przestrzeni na swoich serwerach. Tradycyjnie już to właśnie segment rynku związany z nowoczesnymi technologiami gwarantuje największe sukcesy – o ile firma zaprezentuje coś innowacyjnego i unikalnego.

Przewidywanie spadków

Praca współczesnego inwestora giełdowego albo maklera, który pracuje albo dla prywatnych inwestorów albo całych funduszy inwestycyjnych, opiera się przede wszystkim na umiejętności przewidywania. Oczywiście można grać w odpowiedzi na aktualne zachowania rynku, ale gdy informacje o spadkach pojawiają się już na tablicy w postaci czerwonego koloru, można jedynie ograniczać własne straty. Najlepiej zarabiają więc ci inwestorzy oraz maklerzy, dla których rynek, na jakim najczęściej grają, nie ma żadnych tajemnic. Wielu informacji o stanie realnym danych firm nie da się wyczytać z ich prospektów ani raportów finansowych. Najważniejsze więc to mieć swoje liczne źródła i informatorów, którzy posiadają istotne dla inwestora informacje zanim te dostaną się do masowego obiegu informacyjnego. Przewidując spadki akcji zanim do nich realnie dojdzie, można bardzo wiele zarobić, nie tracąc jednocześnie wcale posiadanych akcji. Wystarczy sprzedać je, gdy są drogie i po kilku godzinach paniki i przeceny odkupić po niższej wartości.

Granie na spadkach

Umiejętne granie na giełdzie nie polega wcale na przewidywaniu, która firma będzie teraz regularnie poprawiała swoje wyniki i kupowaniu jej akcji. Oczywiście jest to ważny element opracowywania swoich zysków, ale w istocie nie pozwala on na prawdziwe szaleństwo i wielki dochód. Aby w ciągu jednego dnia prawdziwie dużo zarobić, trzeba grać na spadkach. A to oznacza, że należy przede wszystkim umieć przewidzieć, że akcje firmy, które posiadamy, za chwile zaczną mocno spadać. Oczywiście nie jest to łatwe do przewidzenia bez posiadania nie tylko szeregu bardzo kompetentnych informacji z życia spółki – często potrzebne są dodatkowe przecieki i poufne informacje. Ale jeśli już się wie, że spadki nadchodzą, z powodzeniem można sprzedać na rynku wszystkie swoje akcje, póki te są jeszcze bardzo wartościowe. A gdy tylko te osiągną dno i będą tańsze o kilkadziesiąt nawet procent, można je bez problemu odkupić i ponownie wrócić do zarządu spółki jako jej współwłaściciel – przy okazji ciesząc się z bardzo łatwo i błyskawicznie pomnożonego majątku.

Dbaj o swojego pracownika w końcu dzięki niemu zarabiasz

Zakładając własną firmę powinniśmy pamiętać o pracownikach, aby zapewnić im godne wynagrodzenie. Każdy powinien zarabiać tyle na ile przydatne są jego kwalifikacje. Ale na pewno powinien otrzymywać minimalną płacę. Im większe wykształcenie i kwalifikacje tym zarabia więcej im mniejsze tym mniej. Pamiętajmy, aby nie wykorzystywać nikogo, nie odkładajmy wypłacania pensji na później, ze względów ekonomicznych. Nie myślmy tylko w własnych potrzebach, ale pomyślmy tez o ludziach, którzy tyle dla nas robią. Dajmy im dobre wynagrodzenie. My zdążymy się dorobić, a oni ciężko pracują na to, co dostają. Oni przychodzą codziennie do pracy, a my, kiedy chcemy, bo jesteśmy właścicielami firmy. Często wolimy pomyśleć o swoich potrzebach i przyjemnościach i zamiast najpierw rozdysponować miesięczne wynagrodzenia, wolimy opóźnić termin płatności pracownikom. Wpływa to bardzo negatywnie nie tylko na wizerunek firmy, ale również na tych ludzi, których wydajność spada, ponieważ nie czują potrzeby wykonywania swojej pracy skoro nie jest doceniania. Pamiętajmy o pracownikach oni powinni być na pierwszym miejscu.

Biznes plan może doprowadzić do sukcesu

Aby otrzymać dotacje ze środków unijnych na rozkręcenie nowego interesu musimy złożyć wiele dokumentów zwanych wnioskami, ale przede wszystkim stworzyć doskonały biznes plan, którego celem jest zaprezentowanie jakie przewidujemy inwestycje, działania i jakie zyski.  Po złożeniu takiego biznes planu musimy czekać kilka miesięcy na pieniądze, które zostaną nam przyznane bądź nie, ale często wszystko kończy się pozytywnie. Musimy zainwestować własne środki na zakup wymienionych w  dokumentach sprzętów, a później gdy dostarczymy rachunki, faktury, bądź umowy kupna sprzedaży otrzymamy na nie środki finansowe. Ten sposób jest bardzo dobry ponieważ jeżeli uda nam się utrzymać naszą działalność przez jeden rok nie będziemy musieli zwracać żadnych pieniędzy z tych otrzymanych. Istnieją również możliwości otrzymania dotacji na rozbudowę firmy o które również warto się starać. Jeżeli nie posiadamy odpowiednich środków na zainwestowanie w własny biznes powinniśmy Postarać się o takie pieniądze z unii, a na pewno wszystko pójdzie po naszej myśli.

Funkcje finansów publicznych

Finanse publiczne czyli środki, które ma do rozdysponowania każde państwo na cele publiczne, spełniają różnorakie funkcje. Najważniejszymi z nich są: funkcja alokacyjna, funkcja redystrybucyjna i funkcja stabilizacyjna. Funkcja alokacyjna związana jest z obowiązkiem państwa na dostarczenie swoim obywatelom dostępu do pewnych towarów i usług. Państwo alokuje więc zasoby z których pokrywa koszty dostarczenia owych usług społeczeństwu. Funkcja redystrybucyjna jest zaś związana z tym, że każde państwo posiadając wydatki (między innymi związane z finansowaniem usług) musi posiadać kapitał. Nie posiada oczywiście żadnych dochodów w takim sensie, w jakim posiadamy je my jako osoby prywatne czy przedsiębiorcy. Ale jest w stanie pozyskać pieniądze dzięki instrumentom prawnym pozwalającym mu zyskiwać na transferze dóbr odbywającego się w ramach społeczeństwa. Ostatnia funkcja finansów publicznych to funkcja stabilizacyjna. Polega ona, jak sama nazwa wskazuje, na możliwościach stabilizacji wahań rynku spowodowanych działaniami alokacyjnymi i redystrybucyjnymi państwa.